Coaching en Systeemtherapie bij ZIGCOM

                                                                                                     

3. Traject geweld, daders en slachtoffers

 

 

Overzicht

Geweld in 1. families, op 2. de werkvloer en in

3. de publieke ruimte ontstaat soms over een tijdsduur van jaren.

 

 

1. Familie. Gezinsleden ontvangen soms binnen het eigen gezin te weinig ruimte om zichzelf te zijn of te worden.

Dit mede doordat hun bestaan wordt ingevuld: ‘zo moet je zijn’, ‘zo moet je je gedragen’.  Als weerstand tegen deze  ‘instructies’ ontstaan dan  situaties van  verbaal, soms van nonverbaal geweld en van onvrijwillige GEbondenheid.

2. Werkvloer. Op de werkvloer staan groepen van werknemers soms bijna gewelddadig tegenover elkaar, met negatieve uitingen in woord en gebaar.

3. Publieke ruimte. Ook op straat, in stadions, bij samenscholingen kunnen vormen van geweld ontstaan.

 

 

Het traject

Het omgaan met geweld eist een relationele houding die met een begeleidingstraject bereikt kan worden.

Daar worden geweldsuitingen omgrensd  door niet-gewelddadige interacties. Dan  ontstaan ontmoetingsvormen van ‘omgaan met anderen’:

a. dan ontstaat de betekenis van niet aan iemand anders’ eigendom komen;

b. dan ontwikkelt zich wederzijds respect in houding en beweging;

 

 

Naar geweldloos communiceren

Door gesprekken en oefeningen in een traject leren deelnemers  het belang te kennen van saamhorigheid in familie, op de werkvloer en in de publieke ruimte.

Zo reizen ze van oud geheugen en ongewenste GEbondenheid naar nieuw geheugen en gewenste VERbondenheid.

 

 

wp4efeaf14.png